Herman Reimes

Welkom

De wetenschap met betrekking tot onze evolutionaire geschiedenis, betekent helaas niet dat we daarmee in staat zijn om het logisch denken ook grondig op ons eigen doen en laten te betrekken. Bovendien vormt de achterhaalde religieuze visie op het mensbeeld en de ontstaansgeschiedenis van het leven, een mismaakte karikatuur van de werkelijkheid. We ervaren wereldwijd dat religie het progressieve streven naar bewustwording, zelfkennis en waarheidsdrang grondig belemmert. In een beknopte analyse wordt duidelijk hoe dit proces verloopt en hoe we ‘van god los’ uitkomen bij het humaan atheïsme.

Het nieuwe boek van Herman Reimes